شکل گیری فرقه های یهودی

آیا عهد جدید تصویری دقیقی از اتفاقات زندگی عیسی به ما می‌دهد؟
دسامبر 31, 2023
“جعل عیسی” نوشته کریگ ایوانز
ژانویه 1, 2024