آیا سوالی ذهنتان را درگیر کرده؟

شما می‌توانید از طرق فرم زیر سوال خودتان را برای من ارسال کنید تا در پادکست‌های هفتگی جواب خود را دریافت کنید.

نحوه ارسال سوالات:
لطفاً سؤال خود را با استفاده از فرم زیر ارسال کنید و مشخص کنید که برای موضوع است.

سؤالات باید مربوط به کتاب مقدس، ترجیحاً عهد جدید، یا مسیحیت اولیه باشد. :

لطفاً لیست قسمت های آینده من را که برای آنها به سؤال نیاز دارم، مشاهده کنید:

  1. موضوع اول: آیا بر اساس اول قرن فصل ۱۴ آیات ۳۴ و ۳۵ پولس رسول زنان را از خدمت منع کرده است؟
  2. موضوع دوم: آیا سندی وجود دارد که نشان دهد عیسی مسیح زن داشته است؟ 
  3. موضوع سوم: مریم مجدلیه کیست؟ و چه نقشی در مسیحیت اولیه داشت است؟
  4. موضوع چهارم: نقش زنان در مسیحیت اولیه چه بوده؟ و چرا کمتر در این باره صحبت می شود؟

سپس فرم زیر را برای ارسال سوال خود پر کنید. در ضمن شما می‌توانید هر تعداد سوال بپرسید.