شخصیت تاریخی عیسی نوشته: ای پی سندرز

اطلاعات پولس از عیسی تاریخی چقدر دقیق بوده است؟
ژانویه 28, 2024
بررسی انجیل مرقس
مارس 17, 2024