انجیل Q چیست و چه محتوای دارد؟

ایگناتیوس و نامه هایش
نوامبر 29, 2023
“آیا اناجیلی که امروزه می‌خوانیم همان نسخه‌ های هستند که توسط نویسندگان اولیه نگاشته شده بودند؟ خیر!”
نوامبر 30, 2023