چشم انداز تازه ای بر پولس

ژانویه 9, 2024

چشم انداز تازه بر پولس چیست؟ و چرا سنت های کلاسیک مسیحی را به چالش می کشد

خلاصه آنچه باید درباره چشم انداز تازه ای بر پولس و رابطه او با عیسی  بدانیم برای بسیاری، پولس رسول به عنوان بنیان‌گذار مسیحیت و شکل‌دهنده‌ی آن در قالب فعلی شناخته شده است. در حالی که عیسی ادعا کرده بود که هدفش تحقق شریعت است (طبق متی ۵:۱۷-۱۹)، پولس در نوشته‌هایش، به‌ویژه در نامه‌های به رومیان و غلاطیان، به نظر می‌رسد که از پیروی کامل از شریعت ابراز نارضایتی می‌کند. این تفکر تا امروز و حتی در جریان‌های نوین بازخوانی پولس که بعداً توضیح خواهم داد، رایج بوده و تا […]