منابع مسیحی

مارس 17, 2024

آیا عیسی تاریخ همان مسیح ایمان است؟ رویکری به منابع تاریخی و مشکلات آنها

در مطالعات مسیحیت و تاریخ، بحث در مورد «عیسی تاریخی» در مقابل «مسیح ایمان» یک موضوع مهم و پیچیده است که سال‌هاست مورد توجه پژوهشگران، مورخین، و الهی‌دانان قرار گرفته است. این بحث به بررسی و تفکیک شخصیت و زندگی عیسی مسیح بر اساس منابع تاریخی از آموزه‌ها و باورهایی که در طول قرون در ایمان مسیحی شکل گرفته است، می‌پردازد. عیسی تاریخی «عیسی تاریخی» اشاره دارد به کوشش‌هایی برای بازیابی شخصیت و زندگی عیسی بر اساس شواهد تاریخی و باستان‌شناسی، بدون تکیه بر متون دینی یا تفسیرهای بعدی. این […]