متی

نوامبر 29, 2023

منابع ما برای شناخت عیسای تاریخی کدامند؟

در مقالات مختلف از اناجیل غیر رسمی (غیر کننی) انجیل Q  و موضوعات دیگر صحبت کردم در این مقاله قصد دارم درباره منابع تاریخی دیگری صحبت کنم که در بحث عیسی تاریخی مهم می باشند. ( در مقاله جدا مبحث معیارهای شناخت عیسی تاریخی را نیز بررسی کردیم که میتوانید آن مقاله را نیز کنار مقاله فعلی مطالعه کنید تا بینش بهتری از این مبحث داشته باشید). به جز منابعی که داریم که در عهد جدید هستند (انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا) ما درباره  عیسای تاریخی یعنی زندگی واقعی […]