عیسی تاریخی

مارس 17, 2024

آیا عیسی تاریخ همان مسیح ایمان است؟ رویکری به منابع تاریخی و مشکلات آنها

در مطالعات مسیحیت و تاریخ، بحث در مورد «عیسی تاریخی» در مقابل «مسیح ایمان» یک موضوع مهم و پیچیده است که سال‌هاست مورد توجه پژوهشگران، مورخین، و الهی‌دانان قرار گرفته است. این بحث به بررسی و تفکیک شخصیت و زندگی عیسی مسیح بر اساس منابع تاریخی از آموزه‌ها و باورهایی که در طول قرون در ایمان مسیحی شکل گرفته است، می‌پردازد. عیسی تاریخی «عیسی تاریخی» اشاره دارد به کوشش‌هایی برای بازیابی شخصیت و زندگی عیسی بر اساس شواهد تاریخی و باستان‌شناسی، بدون تکیه بر متون دینی یا تفسیرهای بعدی. این […]
نوامبر 29, 2023

منابع ما برای شناخت عیسای تاریخی کدامند؟

در مقالات مختلف از اناجیل غیر رسمی (غیر کننی) انجیل Q  و موضوعات دیگر صحبت کردم در این مقاله قصد دارم درباره منابع تاریخی دیگری صحبت کنم که در بحث عیسی تاریخی مهم می باشند. ( در مقاله جدا مبحث معیارهای شناخت عیسی تاریخی را نیز بررسی کردیم که میتوانید آن مقاله را نیز کنار مقاله فعلی مطالعه کنید تا بینش بهتری از این مبحث داشته باشید). به جز منابعی که داریم که در عهد جدید هستند (انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا) ما درباره  عیسای تاریخی یعنی زندگی واقعی […]