عهد جدید

دسامبر 30, 2023

عیسی پیش از انجیل نوشته بارت ارمن

خلاصه کتاب عیسی پیش از انجیل نوشته بارت ارمن کتاب “عیسی پیش از انجیل” نوشته بارت ارمن، یکی از آثار معتبر در حوزه مطالعات مسیحیت و تاریخی مسیحیت است. این کتاب به بررسی شخصیت و زندگی عیسی مسیح پیش از نگارش اناجیل می‌پردازد. ارمن در این اثر، با استفاده از روش‌های تاریخی و نقد متون، سعی دارد تا تصویری واقع‌بینانه و دقیق از زندگی و اعتقادات عیسی مسیح ارائه دهد. کتاب در ابتدا به بررسی مفهوم “حافظه جمعی” و نقش آن در شکل‌گیری داستان‌های مربوط به عیسی می‌پردازد. ارمن بیان […]
دسامبر 29, 2023

کتاب مقدس و اقتدار خدا

کتاب مقدس و اقتدار خدا . نوشته ان . تی رایت مترجم میشل آقامالیان “کتاب مقدس و اقتدار خدا” نوشته دکتر ان. تی. رایت، یکی از آثار مهم در زمینه مطالعات تئولوژی مسیحی است. این کتاب به بررسی رابطه میان انجیل‌های مسیحی و فهم مدرن از قدرت و اقتدار خداوند می‌پردازد. رایت در این اثر تلاش می‌کند تا تفسیری نوین از متون مقدس ارائه دهد که هم با بافت تاریخی و فرهنگی آنها سازگار باشد و هم پاسخگوی سوالات و نیازهای جهان معاصر باشد.او در این کتاب به بحث در […]