رستاخیز

نوامبر 29, 2023

آیا روایت های عهد جدید از قیامت مسیح با هم در تناقض هستند؟

اگر سر تا سر عهد جدید را مطالعه کنید، شگفت زده خواهید شد که روایت های زیبایی از زندگی عیسی، اعمال و مرگ و قیامت او و سپس شروع کلیسا در کتاب اعمال رسولان و ورود پیغام انجیل به غیر یهودیان را شاهد خواهید بود. به راستی که مهم ترین کتابی که در جهان امروز ما وجود دارد بدون شک کتاب مقدس است و این مهم بر هیچ خواننده آگاهی پوشید نیست. برای هزاران سال کتاب مقدس به انواع زبانهای دنیا ترجمه شده و در اختیار افراد قرار گرفته است […]