تولد عیسی از باکره؟

نوامبر 29, 2023

“چرا روایت‌های انجیل لوقا و متی از تولد عیسی نمی‌توانند از نظر تاریخی دقیق باشند؟”

(تمامی آیات به کار رفته در این مقاله از ترجمه زیبای پیروز سیار اقتباس شده است) “دوستانی که با مباحث الهیات مسیحی آشنایی عمیق تری دارند، می‌دانند که یکی از مهم‌ترین پایه‌های ایمان مسیحیت، بخصوص در محافل اوانجلیکال، مسأله‌ی بی‌عیب و نقص بودن کتاب مقدس است. این مسأله به حدی در زیربنای جهان‌بینی مسیحیت اهمیت دارد که می‌توان بی‌عیب بودن کتاب مقدس را به عنوان یکی از هویت‌های اصلی آن در نظر گرفت. هدف از این مقاله، ورود به این بحث نیست؛ چرا که در مقالات دیگر به طور مفصل […]