تاریخی

دسامبر 30, 2023

عیسی پیش از انجیل نوشته بارت ارمن

خلاصه کتاب عیسی پیش از انجیل نوشته بارت ارمن کتاب “عیسی پیش از انجیل” نوشته بارت ارمن، یکی از آثار معتبر در حوزه مطالعات مسیحیت و تاریخی مسیحیت است. این کتاب به بررسی شخصیت و زندگی عیسی مسیح پیش از نگارش اناجیل می‌پردازد. ارمن در این اثر، با استفاده از روش‌های تاریخی و نقد متون، سعی دارد تا تصویری واقع‌بینانه و دقیق از زندگی و اعتقادات عیسی مسیح ارائه دهد. کتاب در ابتدا به بررسی مفهوم “حافظه جمعی” و نقش آن در شکل‌گیری داستان‌های مربوط به عیسی می‌پردازد. ارمن بیان […]