بررسی انجیل

مارس 17, 2024

بررسی انجیل مرقس

 انجیل مرقس، به عنوان اولین انجیل نوشته شده در مجموعه کتاب‌های عهد جدید، داستان زندگی، خدمت، مرگ، و قیامت عیسی مسیح را بازگو می‌کند. نویسنده این انجیل، که اغلب با مرقس همراه پطرس شناخته می‌شود، در پی آن است تا چهره‌ای واقع‌گرایانه و عمل‌گرایانه از مسیح ارائه دهد. مرقس با نگارش ساده و مستقیم خود، توجه خواننده را معطوف به فعالیت‌های معجزه‌آسا و تعالیم عیسی می‌کند، در حالی که تأکید ویژه‌ای بر فوریت و اقدام فوری در پیام مسیح دارد. این انجیل، که گفته می‌شود در حدود سال‌های ۶۵ تا […]