بارت د. ارمن و بروس م. متزگر

ژانویه 1, 2024

“متن عهد جدید؛ انتقال، تحریف و بازسازی آن

عنوان کتاب: “متن عهد جدید: انتقال، تحریف و بازسازی آن” نویسندگان: بارت د. ارمن و بروس م. متزگر این کتاب که توسط دو محقق برجسته در زمینه مطالعات متنی عهد جدید نوشته شده است، یکی از کامل‌ترین و دقیق‌ترین منابع در زمینه تاریخچه و روند تکوین متن عهد جدید محسوب می‌شود. بارت د. ارمن و بروس م. متزگر، با استفاده از روش‌های نقد متنی و تحلیل تاریخی، به بررسی دقیق و علمی متون عهد جدید و چگونگی انتقال، تحریف و بازسازی آن‌ها در طول زمان می‌پردازند. کتاب با تشریح تاریخچه […]