ایگناتیوس و نامه هایش

نوامبر 29, 2023

ایگناتیوس و نامه هایش

برای افرادی که به تاریخ کلیسا علاقمند هستند نام ایگناتیوس انطاکیه بسیار آشنا است زیرا او یکی از قدیمی ترین شهادت های مسیحی در قرن دوم بوده است و مردی بوده است که کمتر تاریخ دان باستانی زندگی او را مطالعه نکرد باشد. او بی شک یکی از الهام بخش ترین مسیحیان در تمامی طول تاریخ کلیسا بوده است.  نامه های که از  او به جا مانده است انعکاس تفکرات او درباره مسیح، شور و حرارات او برای پیوستن به خداونگار خود و البته، دفاع از راستی انجیل بوده است. […]