ان تی رایت

دسامبر 29, 2023

کتاب مقدس و اقتدار خدا

کتاب مقدس و اقتدار خدا . نوشته ان . تی رایت مترجم میشل آقامالیان “کتاب مقدس و اقتدار خدا” نوشته دکتر ان. تی. رایت، یکی از آثار مهم در زمینه مطالعات تئولوژی مسیحی است. این کتاب به بررسی رابطه میان انجیل‌های مسیحی و فهم مدرن از قدرت و اقتدار خداوند می‌پردازد. رایت در این اثر تلاش می‌کند تا تفسیری نوین از متون مقدس ارائه دهد که هم با بافت تاریخی و فرهنگی آنها سازگار باشد و هم پاسخگوی سوالات و نیازهای جهان معاصر باشد.او در این کتاب به بحث در […]