اسراییل

دسامبر 29, 2023

تاریخ قوم اسراییل از ۸۰۰ قبل از میلاد تا تولد مسیح بصورت خلاصه

تاریخ قدیم فلسطین طولانی و البته پیچیده است، من در اینجا قصد دارم که بصورت کوتاه مهم‌ترین وقایع این سال‌های را بازگو کنم تا با فضای سیاسی، اجتماعی و مذهبی آن تا قبل از ورود مسیح به صحنه آشنایی بیشتری پیدا کنیم: این سرزمین در طول ۸۰۰ سال، تاریخ سیاسی خوب و رضایت بخشی نداشته و در آن مدت درگیر جنگ های پی در پی بوده و تقریباً همیشه سلطه بیگانگان را تحمل کرده است. در سال ۷۲۱ قبل از میلاد بخش شمالی آن سرزمین یعنی مملکت اسراییل به دست […]