اطلاعات پولس از عیسی تاریخی چقدر دقیق بوده است؟

چشم انداز تازه بر پولس چیست؟ و چرا سنت های کلاسیک مسیحی را به چالش می کشد
ژانویه 9, 2024
شخصیت تاریخی عیسی نوشته: ای پی سندرز
ژانویه 28, 2024