صوتی

مارس 17, 2024

بررسی انجیل مرقس

 انجیل مرقس، به عنوان اولین انجیل نوشته شده در مجموعه کتاب‌های عهد جدید، داستان زندگی، خدمت، مرگ، و قیامت عیسی مسیح را بازگو می‌کند. نویسنده این انجیل، که اغلب با مرقس همراه پطرس شناخته می‌شود، در پی آن است تا چهره‌ای واقع‌گرایانه و عمل‌گرایانه از مسیح ارائه دهد. مرقس با نگارش ساده و مستقیم خود، توجه خواننده را معطوف به فعالیت‌های معجزه‌آسا و تعالیم عیسی می‌کند، در حالی که تأکید ویژه‌ای بر فوریت و اقدام فوری در پیام مسیح دارد. این انجیل، که گفته می‌شود در حدود سال‌های ۶۵ تا […]
ژانویه 28, 2024

اطلاعات پولس از عیسی تاریخی چقدر دقیق بوده است؟

اطلاعات پولس رسول در مورد عیسی تاریخی مبتنی بر نوشته‌های موجود در عهد جدید، به ویژه رساله‌های پولس، است. پولس یکی از شخصیت‌های مهم در تاریخ مسیحیت اولیه بوده و نقش بسزایی در اشاعه آموزه‌های مسیحی داشته است. با این حال، پولس هرگز عیسی را در زندگیش ملاقات نکرد و آشنایی‌اش با زندگی و آموزه‌های عیسی بیشتر از طریق شنیده‌ها و الهام شخصی بود اطلاعات ارائه شده توسط پولس در رساله‌هایش عمدتاً مربوط به آموزه‌ها و تعالیم معنوی و کمتر به جزئیات زندگی تاریخی عیسی می‌پردازد. پولس بیشتر روی مسائل […]